Kategórie

Odber noviniek

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou externých dopravcov, ktorým ich poskytujeme iba v minimálnom rozsahu a to z dôvodu bezproblémového doručenia vášho tovaru priamo k vám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané.

 

Na ochranu osobných údajov kladieme najväčší dôraz!
 

IČO : 44875118

DIČ : 2022859454

IČ DPH : SK2022859454
 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: OS BB 16835/S, Deň zápisu: 31.7.2009

Sídlo firmy: Rudlovská cesta 47, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia